Webdanhba.com
  • Tìm theo:

Tìm kiếm nâng cao

Trang chủ \ Tin tức - Thời sự \ Chi tiết website

Doanh nghiệp

  • Ngày gởi: 16/06/2005
  • Visits: 956
  • Alexa ranking: 8,444,449
  • PageRank: 0/10

Doanh nghiep.net la trang tin dành cho kiều bào sống xa quê hương nắm bắt thông tin & dịch vụ từ quê nhà qua những bài viết phân tích, chuyên môn từ các tập chí chuyên ngành báo điện tử nhằm giúp kiều bào có được số lượng thông tin kinh tế nhất định khi quay về quê hương kinh doanh, đầu tư.


Qua Doanhnghiep.net kiều bào sẽ nắm bắt được những chính sách thông thoáng hổ trợ của nhà nước, tinh thần đoàn kết người Việt khắp thế giới cùng nhau xây dựng quê hương sẽ được Doanhnghiep.net triệt để làm nổi bật.