Webdanhba.com
  • Tìm theo:

Tìm kiếm nâng cao


VP Telecom

  • Ngày gởi: 12/06/2005
  • Visits: 1131
  • Alexa ranking: 8,770,402
  • PageRank: 0/10

VP Telecom LÀ THÀNH VIÊN HẠCH TOÁN ĐỘC LẬP TRỰC THUỘC TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC VIỆT NAM (EVN)


Các chức năng nhiệm vụ:


Quản lý vận hành và khai thác mạng Thông tin Viễn thông Điện lực. Đảm bảo vận hành ổn định, an toàn, liên tục, chất lượng phục vụ cao cho công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất, vận hành hệ thống điện và kinh doanh của EVN


Kinh doanh các dịch vụ viễn thông trong nước và Quốc tế


Bảo dưỡng, hiệu chỉnh, sửa chữa, cải tạo, và nâng cấp các hệ thiết bị thông tin viễn thông Điện lực.


· Tư vấn, thiết kếm lập dự án các công trình thông tin viễn thông


· Lắp đặt các công trình thông tin viễn thông, các công trình điện 35kV trở xuống.


· Sản xuất, lắp ráp và cung ứng các thiết bị thông tin viễn thông, tủ bảng điện điều khiển và các thiết bị điện - điện tử chuyên dùng.


· Sản xuất và cung ứng sứ- thuỷ tinh cách điện, trang bị bảo hộ lao động, vật liệu cách điện từ gốc Polime,silicat, cao su...


Làm các dịch vụ về viễn thông trong và ngoài ngành, các dịch vụ thương mại, kinh doanh xuất nhập khẩu.