Webdanhba.com
  • Tìm theo:

Tìm kiếm nâng cao


Cục Thống kê tỉnh Kon Tum

  • Ngày gởi: 22/05/2015
  • Visits: 1001
  • Alexa ranking: 0
  • PageRank: 0/10

Cục Thống kê tỉnh Kon Tum là cơ quan trực thuộc Tổng cục Thống kê, giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động thống kê trên địa bàn tỉnh Kon Tum; tổ chức các hoạt động thống kê theo chương trình công tác của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê giao; cung cấp thông tin kinh tế - xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của lãnh đạo Đảng, Chính quyền tỉnh Kon Tum và cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.