Webdanhba.com
  • Tìm theo:

Tìm kiếm nâng cao


Profiles International Vietnam

  • Ngày gởi: 07/06/2012
  • Visits: 651
  • Alexa ranking: 0
  • PageRank: 0/10

Profiles International, một trong những công ty của Mỹ có tốc độ phát triển nhanh nhất trên thế giới, chuyên cung cấp các giải pháp đánh giá năng lực con người, được thành lập từ năm 1990 với 700 văn phòng tại 90 quốc gia

- Profiles cung cấp trọn bộ các công cụ đánh giá toàn diện và đa dạng giúp các công ty khai thác thông tin đó như một chiến lược cạnh tranh. Các công cụ của Profiles, các bản đánh giá và những sản phẩm liên quan đều hướng tới mọi khâu của quản lý nhân sự từ lựa chọn và tuyển dụng đến đào tạo, huấn luyện và quản lý.

Các sản phẩm của Profiles cung cấp các dữ liệu chính xác, đáng tin cậy giúp nhà tuyển dụng có được những nhân viên phù hợp với công việc nhất, giúp các nhà lãnh đạo huấn luyện và khích lệ nhân viên một cách hiệu quả, đồng thời giúp nhân viên hướng các nỗ lực tới hiệu quả làm việc cao hơn.

Các sản phẩm: Profiles XT, Profiles Sale Indicator, Customer Services Perspective, Checkpoint 360