Webdanhba.com
  • Tìm theo:

Tìm kiếm nâng cao

Trang chủ \ Thể thao \ Chi tiết website

Olympic 2012

  • Ngày gởi: 02/05/2012
  • Visits: 975
  • Alexa ranking: 0
  • PageRank: 0/10

Olympic 2012 đang lo ngại trước nhiều thông tin tổ chức cuồn đạo Al Qaeda sẽ tổ chức khủng bố bằng chất độc chết người. Các nhà chức trách Olympic London 2012 đang lên nhiều kế hoạch nhằm đảm bảo an toàn cho Olympic 2012.