Webdanhba.com
  • Tìm theo:

Tìm kiếm nâng cao


Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

  • Ngày gởi: 10/03/2005
  • Visits: 1268
  • Alexa ranking: 548,009
  • PageRank: 0/10

Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội, tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ Việt Nam. Hội là thành viên của Mặt trận tổ quốc Việt Nam, thành viên của Liên đoàn phụ nữ dân chủ quốc tế, thành viên của Liên đoàn các tổ chức phụ nữ ASEAN (Hiệp Hội các nước Đông Nam Á). Hội tham gia tích cực trong các hoạt động vì hoà bình, đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.