Webdanhba.com
  • Tìm theo:

Tìm kiếm nâng cao


Vinajobs- website tuyển dụng việc làm

  • Ngày gởi: 13/04/2011
  • Visits: 1169
  • Alexa ranking: 0
  • PageRank: 0/10

Website tuyển dụng- việc làm dành cho nhà tuyển dụng, người lao động và sinh viên.. Hãy đăng ký tài khoản tại Vinajobs, nhà tuyển dụng có thể đăng tin tuyển dụng và tìm được những ứng viên tốt nhất, người lao động có thể đăng hồ sơ và tìm được việc làm tốt nhất