Webdanhba.com
  • Tìm theo:

Tìm kiếm nâng cao


Cục đăng kiểm Việt Nam

  • Ngày gởi: 20/01/2005
  • Visits: 1104
  • Alexa ranking: 0
  • PageRank: 0/10

Đăng kiểm Việt Nam (VR) là cơ quan quản lý nhà nước có chức năng tổ chức và thực hiện giám sát kỹ thuật, chứng nhận chất lượng an toàn cho các phương tiện và trang thiết bị giao thông vận tải ...