Webdanhba.com
  • Tìm theo:

Tìm kiếm nâng cao

Trang chủ \ Tài Chính - Ngân Hàng \ Chi tiết website

Công ty quản lý quỹ đầu tư VIPC

  • Ngày gởi: 24/01/2010
  • Visits: 1026
  • Alexa ranking: 0
  • PageRank: 0/10

Công ty quản lý quỹ đầu tư VIPC (VIPC Capital Management Corporation hay VIPC Fund Management Joint Stock Company) là một pháp nhân được Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp phép hoạt động , lĩnh vực hoạt động chính là quản lý quỹ đầu tư chứng khoán,công ty đầu tư chứng khoán và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán.

Chúng tôi mang đến cho nhà đầu tư cá nhân và tổ chức khả năng đầu tư đa dang với hàng trăm chuyên gia uy tín cũng như những cơ hội đầu tư tại thị trường đang phát triển hấp dẫn nhất – Việt Nam – trong lĩnh vực Bất động sản, Chứng khoán và Vốn điều lệ