Webdanhba.com
  • Tìm theo:

Tìm kiếm nâng cao


Cty Cổ phần Viễn thông Tin học Bưu điện

  • Ngày gởi: 16/01/2005
  • Visits: 1135
  • Alexa ranking: 0
  • PageRank: 0/10

Công ty Cổ phần Viễn thông Tin học Bưu điện, viết tắt là CT-IN, là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực viễn thông tin học, được thành lập theo quyết định số 537/QĐ-TCBĐ ngày 11 tháng 7 năm 2001 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Bưu điện. Tiền thân là Xí nghiệp Sửa chữa Thiết bị Thông tin I, thành lập theo quyết định số 33/QĐ, ngày 13 tháng 01 năm 1972.