Webdanhba.com
  • Tìm theo:

Tìm kiếm nâng cao


Tư vấn luật

  • Ngày gởi: 02/06/2009
  • Visits: 1195
  • Alexa ranking: 6,026,916
  • PageRank: 0/10

Với mục tiêu xây dựng một tổ chức tư vấn luật mang định hướng phát triển chuyên nghiệp tại Việt Nam nhằm bảo vệ và tối đa hóa lợi ích cho các khách hàng là các nhà đầu tư trong và ngoài nước thông qua việc cung cấp những dịch vụ pháp lý, giải pháp đạt chất lượng cao.

VLG tự hào có đội ngũ luật sư, chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm trong việc tham gia cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp và tư vấn thành công liên quan đến rất nhiều dự án đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, hàng chục giao dịch tài chính lớn, hàng chục thương vụ quan trọng của đất nước, hàng trăm quan hệ sở hữu trí tuệ, li – xăng và chuyển giao công nghệ và hàng trăm tranh chấp kinh tế lớn.

VLG cam kết và hướng tới mục tiêu bảo vệ và tối đa hóa lợi ích cho các khách hàng thông qua việc cung cấp những dịch vụ pháp lý, giải pháp đạt chất lượng cao, mang tính độc lập và khách quan và tuân thủ pháp luật Việt Nam và Quốc tế.