Webdanhba.com
  • Tìm theo:

Tìm kiếm nâng cao


Đo lường Việt Nam : Kiểm định-hiệu chuẩn-Đo, thử nghiệm

  • Ngày gởi: 08/12/2008
  • Visits: 1218
  • Alexa ranking: 8,995,547
  • PageRank: 0/10

Là cơ quan quốc gia về đo lường, lưu trữ, sao chuyền, dẫn xuất và bảo quản chuẩn đo lường cấp quốc tế và quốc gia. Chuyên cung cấp các dịch vụ về kiểm định, hiệu chuẩn, đo, thử nghiệm