Webdanhba.com
  • Tìm theo:

Tìm kiếm nâng cao

Trang chủ \ Nhà nước - Tổ chức
Liên kết thể hiện: 41-50 trong 71

TT Nghiên cứu Đào tạo cán bộ và tư vấn TCKT Censtaf


Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo cán bộ và tư vấn Tài chính - Kế toán - Thuế (CENSTAF) là...

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam


- Đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các thành viên.
- Tuyên truyền, vận động phát...

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội


Thực hiện Chương trình ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong quản lý kinh tế - xã...

Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam


Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, tập hợp...

Internet Society Vietnam


Internet Society - 'ISOC' là một tổ chức quốc tế hoạt động phi lợi nhuận, phi chính phủ và bao...

Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long


Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) là một trong 43 Viện, Trường và Trung tâm nghiên cứu nông...

Chương trình PCTH Thuốc lá


Ban chủ nhiệm chương trình phòng chống tác hại của thuốc lá (tên giao dịch tiếng Anh: Vietnam Steering Committee...

Hội Liên hiệp Phụ nữ Hồ Chí Minh


Website của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hồ Chí Minh

Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam


Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội, tập hợp rộng rãi các...

Mạng thông tin kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng


Website thông tin về tỉnh Lâm Đồng, bao gồm tư liệu, thông tin du lịch, v.v...